-17%

Zarządzanie projektami w systemie MS Project – pakiety szkoleń

1.390,00 1.830,00  netto

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 1.390,00 

Kurs podstawowy zarządzania projektami w programie Project przeznaczony jest dla menedżerów i kosztorysantów zajmujących się przygotowywaniem harmonogramów robót inżynieryjnych do celów ofertowych oraz w celu zaplanowania i kontroli realizacji prac  (2 dni).

Kurs średniozaawansowany zarządzania projektami w programie MS Project przeznaczony jest dla menedżerów i kosztorysantów zajmujących się przygotowywaniem harmonogramów z wykorzystanie zasobów pracy (1 dzień).

Podczas zajęć uczestnicy:

  • Nabędą praktyczne umiejętności tworzenia i edycji harmonogramów,
  • Nauczą się szybkiego tworzenia harmonogramów,
  •  Zdobędą wiadomości z zakresu planowania i kontroli realizacji robót remontowo-budowlanych z wykorzystaniem zasobów.

Więcej informacji: https://szkolenia.komako.pl/nowa-oferta-szkoleniowa.html

Program szkolenia Kurs podstawowy - 2 dni:

Informacje wprowadzające do zarządzania projektami w programach z rodziny Microsoft Project. Jak wybrać narzędzie do swojej pracy między wersjami Standard, Professional i Online;

Dostosowanie parametrów i opcji startowych w tym wstęgi poleceń do wymogów użytkownika;

Definiowanie czasu pracy i kalendarzy projektu;

Budowa pierwszego harmonogramu – metodologia czynności;
* wstawianie zadań i tworzenie struktury hierarchicznej projektu;
* definiowanie zależności pomiędzy zadaniami;
* definiowanie ograniczeń lokalizujących zadania w czasie;
* zadania cykliczne;
* punkty kontrolne;

Posługiwanie się widokami projektów i interpretacja danych w fazie planowania:
* odczytywanie wyliczonych dat rozpoczęcia i zakończenia etapów i faz;
* wykres Gantta typowy i szczegółowy;
* ścieżka krytyczna i jej znaczenie, wyznaczanie zapasów czasów dla zadań niekrytycznych;
*modyfikacja widoków, wstawianie kolumn do tabel w tym własnych parametrów użytkownika;
* filtrowanie danych typowe i sprecyzowane indywidualnie.

Planowanie kosztów stałych zadań;

Import danych z programu MS Excel na przykładzie kosztorysu w formie kalkulacji uproszczonej;

Łącza między MS Project a MS Excel;

Kontrola realizacji przedsięwzięcia:
*ustawienie planu bazowego,
*wprowadzenie postępu prac wg daty stanu,
*interpretacja wyników i podejmowanie decyzji o koniecznych zmianach w realizacji;

Wydruki i raporty wewnętrzne w systemie i generowane za pomocą MS Excel.

Program szkolenia Kurs średniozaawansowany - 1 dzień:

Informacje wprowadzające do zarządzania projektami z wykorzystaniem zasobów w programach z rodziny Microsoft Project. Jak wybrać narzędzie do swojej pracy między wersjami Standard, Professional i Online jeśli chcemy włączyć zarządzanie zasobami;

Dostosowanie parametrów i opcji startowych dla zarządzania zasobami w tym różnych kalendarzy czasu pracy dla konkretnych typów zasobów;

Definiowanie zasobów, podział zasobów na grupy i kompetencje, definiowanie stawek;

Przydział zasobów do zadań;

Harmonogramowanie pracy, typy zadań;

Obliczania czasu trwania zadań, ilości pracowników i sprzętu niezbędnych do wykonania przedsięwzięcia, zmiany przydziałów wg wybranych kryteriów/priorytetów;

Badanie przeciążenia i bilansowanie zasobów;

Import danych wejściowych z innych programów na przykładzie kosztorysów z programów Norma PRO i Norma EXPERT oraz RODOS;

Budowa harmonogramu w oparciu o kosztorys z w/w źródeł;

Planowanie kosztów zmiennych zadań;

Sprawdzanie i dostosowywanie projektu: parametryzacja użytkownika, statystyki projektu;

Kontrola realizacji przedsięwzięcia:
* Ustawienie planu bazowego dla zadań i zasobów;
* Wprowadzenie postępu prac procentowo, według jednostek naturalnych w których mierzone są efekty zadań lub nakładów pracy zasobów;
* Interpretacja wyników i podejmowanie decyzji o koniecznych zmianach w realizacji, zmiany przydziałów zasobów lub ich konieczności pracy w nadgodzinach;

Wydruki i raporty wewnętrzne w systemie i generowane za pomocą MS Excel, harmonogramy rzeczowo-finansowe

Może spodoba się również…

Scroll to Top