-22%

Zarządzanie projektami w systemie MS Project
kurs średniozaawansowany – 1 dzień

690,00 890,00  netto

Kurs średniozaawansowany zarządzania projektami w programie MS Project przeznaczony jest dla menedżerów i kosztorysantów zajmujących się przygotowywaniem harmonogramów robót inżynieryjnych do celów ofertowych oraz w celu zaplanowania i kontroli realizacji prac z wykorzystaniem zasobów pracy.

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 690,00 

Korzyści dla uczestników szkoleń:

 • Uzyskanie praktycznych umiejętności posługiwania się programem w zakresie budowy i edycji harmonogramów zakładających pracę ludzi i maszyn oraz zużycie materiałów
 • Obsługa mechanizmów kontroli realizacji robót przy wykorzystaniu zasobów.
 • Wszechstronne raportowanie parametrów projektu, jego zadań i zasobów

Czas trwania: 1 dzień – 7 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne: Umiejętność pracy z oprogramowaniem Microsoft Project na poziomie podstawowym / odbycie szkolenia w tym zakresie wg standardu Komako Akademia.

Program szkolenia:

 • Informacje wprowadzające do zarządzania projektami z wykorzystaniem zasobów w programach z rodziny Microsoft Project. Jak wybrać narzędzie do swojej pracy między wersjami Standard, Professional i Online jeśli chcemy włączyć zarządzanie zasobami
 • Dostosowanie parametrów i opcji startowych dla zarządzania zasobami w tym różnych kalendarzy czasu pracy dla konkretnych typów zasobów
 • Definiowanie zasobów, podział zasobów na grupy i kompetencje, definiowanie stawek
 • Przydział zasobów do zadań
 • Harmonogramowanie pracy, typy zadań
 • Obliczania czasu trwania zadań, ilości pracowników i sprzętu niezbędnych do wykonania przedsięwzięcia, zmiany przydziałów wg wybranych kryteriów/priorytetów
 • Badanie przeciążenia i bilansowanie zasobów
 • Import danych wejściowych z innych programów na przykładzie kosztorysów z programów Norma PRO i Norma EXPERT oraz RODOS.
 • Budowa harmonogramu w oparciu o kosztorys z w/w źródeł
 • Planowanie kosztów zmiennych zadań
 • Sprawdzanie i dostosowywanie projektu: parametryzacja użytkownika, statystyki projektu,
 • Kontrola realizacji przedsięwzięcia
  • Ustawienie planu bazowego dla zadań i zasobów
  • Wprowadzenie postępu prac procentowo, według jednostek naturalnych w których mierzone są efekty zadań lub nakładów pracy zasobów,
  • Interpretacja wyników i podejmowanie decyzji o koniecznych zmianach w realizacji, zmiany przydziałów zasobów lub ich konieczności pracy w nadgodzinach.
 • Wydruki i raporty wewnętrzne w systemie i generowane za pomocą MS Excel, harmonogramy rzeczowo-finansowe

Więcej informacji: https://szkolenia.komako.pl/nowa-oferta-szkoleniowa.html

Może spodoba się również…

Scroll to Top