-18%

Zarządzanie projektami w systemie MS Project
kurs podstawowy – 2 dni

990,00 1.200,00  netto

Kurs podstawowy Zarządzanie projektami w systemie Microsoft Project przeznaczony jest dla menedżerów i kosztorysantów zajmujących się przygotowywaniem harmonogramów robót inżynieryjnych do celów ofertowych oraz w celu zaplanowania i kontroli realizacji prac.

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 990,00 

Korzyści dla uczestników szkoleń:

 •  Praktyczne umiejętności w zakresie budowy i edycji harmonogramów np. dla celów ofertowych
 • Zaplanowanie budżetu przedsięwzięcia wg procedur Zamawiającego lub własnych Wykonawcy
 • Kontrola projektu w czasie i pieniądzu

Czas trwania: 2 dni – 14 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft Windows™ i pakietu MS Office.

Program szkolenia I stopnia:

 • Informacje wprowadzające do zarządzania projektami w programach z rodziny Microsoft Project. Jak wybrać narzędzie do swojej pracy między wersjami Standard, Professional i Online
 • Dostosowanie parametrów i opcji startowych w tym wstęgi poleceń do wymogów użytkownika
 • Definiowanie czasu pracy i kalendarzy projektu
 • Budowa pierwszego harmonogramu – metodologia czynności
  • wstawianie zadań i tworzenie struktury hierarchicznej projektu
  • definiowanie zależności pomiędzy zadaniami,
  • definiowanie ograniczeń lokalizujących zadania w czasie,
  • zadania cykliczne,
  • punkty kontrolne
 •  Posługiwanie się widokami projektów i interpretacja danych w fazie planowania
  • odczytywanie wyliczonych dat rozpoczęcia i zakończenia etapów i faz
  • wykres Gantta typowy i szczegółowy,
  • ścieżka krytyczna i jej znaczenie, wyznaczanie zapasów czasów dla zadań niekrytycznych,
  • modyfikacja widoków, wstawianie kolumn do tabel w tym własnych parametrów użytkownika,
  • filtrowanie danych typowe i sprecyzowane indywidualnie;
 •  Planowanie kosztów stałych zadań
 • Import danych z programu MS Excel na przykładzie kosztorysu w formie kalkulacji uproszczonej,
 • Łącza między MS Project a MS Excel
 • Kontrola realizacji przedsięwzięcia
  • ustawienie planu bazowego,
  • wprowadzenie postępu prac wg daty stanu,
  • interpretacja wyników i podejmowanie decyzji o koniecznych zmianach w realizacji
 • Wydruki i raporty wewnętrzne w systemie i generowane za pomocą MS Excel

Więcej informacji: https://szkolenia.komako.pl/nowa-oferta-szkoleniowa.html

Może spodoba się również…

Scroll to Top