Wartość Kosztorysowa Inwestycji
WKI

Sekocenbud WKI zawiera wskaźniki cenowe w 7 grupach kosztów, składających się na całkowitą wartość kosztorysową inwestycji.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Biuletyn zawiera dane dotyczące kosztów:

  1. Pozyskania działki budowlanej;
  2. Przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci;
  3. Budowy obiektów podstawowych;
  4. Instalacji;
  5. Zagospodarowania terenu i budowy obiektów pomocniczych;
  6. Wyposażenia;
  7. Prac przygotowawczych, projektowych, obsługi inwestorskiej, nadzorów autorskich oraz ewentualnie szkoleń i rozruchu.

Scroll to Top