Sekocenbud Ceny Zagregowane (BCO cz. I i II, BCM)

252,00 899,00  netto

Wydawnictwo Sekocenbud Ceny Zagregowane zawiera ceny obiektów kubaturowych, ceny obiektów inżynieryjnych, ceny modernizacji i remontów, a także dane niezbędne przy szacowaniu wartości inwestycji.

Baza cenowa Sekocenbud kupiona na płycie CD lub w formie elektronicznej może być zaimportowana do posiadanego programu kosztorysowego np.  do Normy. Ze względu na zmiany wprowadzane zarówno w programach, jak i w bazach cenowych, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji programów kosztorysowych, które gwarantują poprawne importowanie cenników.

Zestaw zawiera:

Biuletyn Cen Obiektów Kubaturowych zawiera średnie, krajowe jednostkowe ceny, całkowite oraz w układzie strukturalnym takich obiektów jak: domy jednorodzinne, wielorodzinne, hale przemysłowe, parkingi.

Biuletyn Cen Obiektów Inżynieryjnych zawiera średnie, krajowe jednostkowe ceny, całkowite oraz w układzie strukturalnym takich obiektów jak: drogi, mosty, przyłącza oraz sieci sanitarne i elektryczne.

Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów został podzielony na pięć działów zawierających wskaźniki cenowe:

  • Dział I – wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów kubaturowych.
  • Dział II – wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów inżynieryjnych.
  • Dział III – wskaźniki cenowe na modernizację (remont) wybranych części obiektów kubaturowych.
  • Dział IV – wskaźniki cenowe na modernizację elementów scalonych obiektów kubaturowych.
  • Dział V – wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek.

Zobacz również:
Norma PRO | Norma STANDARD | Norma EXPERT

Może spodoba się również…

Scroll to Top