-13%

Sekocenbud Ceny Scalone (BCA, BCD, BCP)

143,00 719,00  netto

Na bazę cenową Sekocenbud Ceny Scalone składają się:

  • Biuletyn Cen Asortymentów Robót (BCA).
  • Biuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych (BCD).
  • Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych (BCP).
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 143,00 

Baza cenowa Sekocenbud kupiona na płycie CD lub w formie elektronicznej może być zaimportowana do posiadanego programu kosztorysowego np.  do Normy. Ze względu na zmiany wprowadzane zarówno w programach, jak i w bazach cenowych, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji programów kosztorysowych, które gwarantują poprawne importowanie cenników.

Biuletyn Cen Asortymentów Robót zawiera ceny asortymentów robót budowlanych inwestycyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz ziemnych i inżynieryjnych o wysokim stopniu scalenia. Można w nim znaleźć wiele robót wykonywanych w nowych technologiach, dla których brak publikowanych normatywów.

Biuletyn Cen Robót Drogowych zawiera informacje umożliwiające instytucji przygotowującej inwestycję, obliczenie jej wartości (w kosztorysie inwestorskim), a oferentom, na etapie przygotowywania ofert, ceny kosztorysowej robót.

Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych zawiera informacje cenowe dotyczące kosztów przygotowania terenu pod budowę, w tym rynkowe ceny następujących robót:

  • rozbieranie obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury.
  • roboty ziemne przygotowawcze.
  • usuwanie drzew i krzewów.
  • badanie gruntu.
  • wywiezienie gruzu, drzew i gałęzi.
  • roboty pomiarowe.

Zobacz również:
Norma PRO | Norma STANDARD | Norma EXPERT

Może spodoba się również…

Scroll to Top