-3%

Sekocenbud Ceny Jednostkowe Robót (BRZ, BRB, BRI, BRE i BRR)

209,00 910,00  netto

Biuletyny cen jednostkowych robót (BCR) zawierają jednostkowe ceny robót skalkulowane na podstawie katalogów KNR, KNNR oraz norm zakładowych. Ceny z biuletynów można stosować m.in. do sporządzania metodą uproszczoną kosztorysów inwestorskich i ofertowych, szacowania wartości obiektów, analizy i porównania cen jednostkowych z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi na terenie kraju, a także do waloryzacji cen robót.

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 209,00 

Baza cenowa Sekocenbud kupiona na płycie CD lub w formie elektronicznej może być zaimportowana do posiadanego programu kosztorysowego np.  do Normy. Ze względu na zmiany wprowadzane zarówno w programach, jak i w bazach cenowych, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji programów kosztorysowych, które gwarantują poprawne importowanie cenników.

Płyta CD zawiera informacje cenowe dla robót:

 • Ziemnych i inżynieryjnych:
  • Roboty ziemne i tereny zielenie
  • Nawierzchnie na drogach, ulicach i placach
  • Fundamenty specjalne
  • Konstrukcje mostowe
  • Roboty melioracyjne
 • Budowlanych-inwestycyjnych oraz montażowych konstrukcji metalowych
 • Instalacyjnych, w tym liniowych, inwestycyjnych i remontowych
 • Elektrycznych (inwestycyjnych i remontowych):
  • Elektrycznych
  • Elektroenergetycznych liniowych i robót towarzyszących
  • Teletechnicznych i multimedialnych
  • Alarmowych i monitoringu TV
 • Budowlanych remontowych (w tym w obiektach zabytkowych)

Ceny jednostkowe robót podawane są w wersjach:

 • Minimalna jednostkowa cena roboty
 • Maksymalna jednostkowa cena roboty
 • Średnia jednostkowa cena roboty
 • Wartość materiałów wraz z kosztami zakupu w średniej cenie jednostkowej roboty.

W biuletynach są podawane także współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Zobacz również:
Norma PRO | Norma STANDARD | Norma EXPERT

Może spodoba się również…

Scroll to Top