-10%

PAKIET
Sekocenbud RMS
+ Sekocenbud Ceny Jednostkowe Robót
(IMB, IMI, IME, IRS, BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR)

520,00 1.905,00  netto

Sekocenbud RMS to popularna na rynku budowlanym baza cenowa zawierająca minimalne, maksymalne i średnie ceny materiałów instalacyjnych, budowlanych, elektrycznych oraz stawki robocizny i ceny najmu/pracy sprzętów budowlanych.

Biuletyny cen jednostkowych robót (BCR) zawierają jednostkowe ceny robót skalkulowane na podstawie katalogów KNR, KNNR oraz norm zakładowych. Ceny z biuletynów można stosować m.in. do sporządzania metodą uproszczoną kosztorysów inwestorskich i ofertowych, szacowania wartości obiektów, analizy i porównania cen jednostkowych z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi na terenie kraju, a także do waloryzacji cen robót.

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 520,00 

Baza cenowa Sekocenbud kupiona na płycie CD lub w formie elektronicznej może być zaimportowana do posiadanego programu kosztorysowego np.  do Normy. Ze względu na zmiany wprowadzane zarówno w programach, jak i w bazach cenowych, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji programów kosztorysowych, które gwarantują poprawne importowanie cenników.

Płyta zawiera informacje o:

 • cenach materiałów budowlanych (IMB),
 • cenach materiałów instalacyjnych (IMI),
 • cenach materiałów elektrycznych (IME),
 • stawkach robocizny, wskaźnikach kosztów pośrednich oraz zysku, a także stawki pracy sprzętów (IRS)
 • informacje o cenach producentów i dostawców z portalu Sekocenbud.NET.

oraz ceny jednostkowe robót:

 • ziemnych i inżynieryjnych:
  • roboty ziemne i tereny zielenie
  • nawierzchnie na drogach, ulicach i placach
  • fundamenty specjalne
  • konstrukcje mostowe
  • roboty melioracyjne
 • budowlanych-inwestycyjnych oraz montażowych konstrukcji metalowych
 • instalacyjnych, w tym liniowych, inwestycyjnych i remontowych
 • elektrycznych (inwestycyjnych i remontowych):
  • elektrycznych
  • elektroenergetycznych liniowych i robót towarzyszących
  • teletechnicznych i multimedialnych
  • alarmowych i monitoringu TV
 • budowlanych remontowych (w tym w obiektach zabytkowych)

Ceny jednostkowe robót podawane są w wersjach:

 • minimalna jednostkowa cena roboty
 • maksymalna jednostkowa cena roboty
 • średnia jednostkowa cena roboty
 • wartość materiałów wraz z kosztami zakupu w średniej cenie jednostkowej roboty.

W biuletynach są podawane także współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Zobacz również:
Norma PRO | Norma STANDARD | Norma EXPERT

Może spodoba się również…

Scroll to Top