ENOKO MFA – rozszerzenie funkcjonalne enova365

900,00 9.900,00  netto

ENOKO MFA to dodatek do systemu enova365 – dodatkowy składnik logowania, tzw. MFA zapewniający wzmocnioną ochronę podczas logowania do systemu. Zwiększa on bezpieczeństwo pracy z enova365 poprzez wprowadzenie dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika przesyłając specjalnie wygenerowany kod, dzięki któremu następuje weryfikacja.

Wymagania:

  1.  Oprogramowanie stanowi rozszerzenie systemu enova365
  2. Wymaga modułu enova365 SMS i spełnienia wymagań tego dodatku

Dowiedz się więcej: https://enova.komako.pl/enoko-mfa

Scroll to Top