CAD Rysunek – program do projektowania CAD

190,00 710,00  netto

CAD Rysunek to aplikacja do szkicowania i wymiarowania obiektów. Program przeznaczony jest do tworzenia rysunków technicznych dla dowolnych branż, takich jak: budownictwo, automatyka, energetyka, ciepłownictwo, hydraulika, mechanika, telekomunikacja itp. Umożliwia import projektów zapisanych w formacie *.dxf (AutoCAD 14), ich eksport do innych programów CAD. Umożliwia również bezpośredni eksport obmiarów do programu kosztorysowego Norma.

Unikalną cechą CAD Rysunku jest natychmiastowe przenoszenie wymiarów oraz eksport obmiarów do programu kosztorysowego Norma.

Ponadto do najważniejszych cech programu CAD Rysunek należą:

 • Automatyczne wymiarowanie obiektów wg dowolnych, zadanych przez użytkownika parametrów (różne rodzaje linii i tekstów wymiarujących).
 • Praca z wykorzystaniem siatki o wybranej gęstości, w postaci punktów lub linii.
 • Funkcja przyciągania do siatki i obiektów.
 • Dostępność bibliotek wypełnień i możliwość tworzenia bibliotek własnych.
 • Automatyczne wyliczanie obmiarów (powierzchnia, obwód, szerokość obiektów, pomieszczeń, budynków).
 • Możliwość importowania plików .bmp i .jpg (np. podkład, budynek, projekt).
 • Możliwość pracy z kilkoma projektami jednocześnie.
 • Zarządzanie warstwami: dodawanie, usuwanie, scalanie, łączenie, modyfikowanie i przenoszenie dowolnych warstw projektu.
 • Różnorodność dostępnych narzędzi do rysowania: dowolne rodzaje linii, wielolinie, prostokąty, koła, elipsy, łuki, wstawianie tekstów i symboli.
 • Modyfikowanie obiektów przez: obracanie, kopiowanie, wycinanie, wklejanie, przenoszenie, zmianę kolejności wyświetlania, odbicie lustrzane, skalowanie.
 • Dowolne grupowanie i rozgrupowanie obiektów i symboli
 • Dostępność edytora formuł do wyliczania wartości obmiarów, wykorzystanie wzorów matematycznych.
 • Możliwość współpracy z innymi programami CAD poprzez odczytywanie i zapisywanie projektów w formacie .dxf i .dwg.

Zobacz również:
Norma PRO | Norma STANDARD | Norma EXPERT

Może spodoba się również…

Scroll to Top