Biuletyn Cen Robót Ziemnych
BRZ

Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Przykładowa zawartość broszury Biuletyn Cen Robót Ziemnych – BRZ

Scroll to Top