Biuletyn Cen Robót Remontowo-Budowlanych oraz Zabytkowych
BRR

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków i budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Przykładowa zawartość broszury Biuletyn Cen Robót Remontowo-Budowlanych oraz Zabytkowych – BRR

Scroll to Top