Biuletyn Cen Robót Remontowo-Budowlanych oraz Zabytkowych
BRR

59,50  netto

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków i budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Przykładowa zawartość broszury Biuletyn Cen Robót Remontowo-Budowlanych oraz Zabytkowych – BRR

Scroll to Top