Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych
BCP

41,00160,00 zł netto

Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych, tymczasowych dla potrzeb budowy.

WYCZYŚĆ WARIANTY i USTAW JESZCZE RAZ
Przewiń do góry