Biuletyn Cen Robót Elektrycznych
BRE

44,50175,00 zł netto

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych – wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

WYCZYŚĆ WARIANTY i USTAW JESZCZE RAZ
Przewiń do góry