Biuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych
BCD

77,50  netto

Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Poniżej przykładowa zawartość biuletynu cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD

Scroll to Top