Biuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych
BCD

70,00280,00 zł netto

Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

WYCZYŚĆ WARIANTY i USTAW JESZCZE RAZ
Przewiń do góry