Biuletyn Cen Robót Budowlanych Inwestycyjnych
BRB

51,00200,00 zł netto

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

WYCZYŚĆ WARIANTY i USTAW JESZCZE RAZ
Przewiń do góry