Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów
BCM

69,00  netto

Wydawnictwo Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM zawiera średnie krajowe ceny modernizacji (remontów): obiektów kubaturowych i inżynieryjnych, części funkcjonalnych obiektów kubaturowych, elementów scalonych obiektów. W wydawnictwie ujęte są także wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek całych obiektów i elementów scalonych obiektów.

Przykładowa zawartość broszury Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów – BCM

Scroll to Top