Beton 4 – program do projektowania betonów

300,00 1.390,00  netto

Beton 4 jest znanym, i od ponad dwudziestu lat stosowanym, programem wspomagającym prace laboratorium nowoczesnej wytwórni betonowej. Służy do projektowania betonów, z uwzględnieniem wymogów określonych w PN-EN 206-1: Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, oraz do konstruowania i optymalizacji składu stosu okruchowego kruszyw.

Beton 4 jest znanym, i od ponad dwudziestu lat stosowanym, programem wspomagającym prace laboratorium nowoczesnej wytwórni betonowej. Służy do projektowania betonów, z uwzględnieniem wymogów określonych w PN-EN 206-1: Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, oraz do konstruowania i optymalizacji składu stosu okruchowego kruszyw.

Na podstawie założonych parametrów projektowych, takich jak:

  • Klasa projektowanego betonu.
  • Klasa ekspozycji.
  • Rodzaj kruszywa.
  • Rodzaj cementu.
  • Zastosowane domieszki i dodatki.
  • Skład ziarnowy kruszyw składowych (max. 8).

a także innych danych, program, metodą Bolomey’a dobiera skład mieszanki betonowej. Eliminuje nadzwyczaj praco- i czasochłonne obliczenia.

Beton 4 umożliwia graficzną optymalizację składu stosu okruchowego. Prezentuje animowane krzywe uziarnienia na tle wartości zalecanych. Wizualizacja tego procesu pozwala uniknąć popełniania błędów prowadzących do uzyskiwania betonu niespełniającego wymogów jakościowych (np. z rysami skurczowymi). Użytkownik w projektowaniu może posługiwać się samodzielnie przyjętymi zakresami uziarnienia poszczególnych kruszyw, lub skorzystać z predefiniowanych w programie.

Informacje o stosowanych surowcach: cementach, domieszkach i kruszywach, są gromadzone w bibliotekach, z których można je łatwo pobrać do tworzonych projektów.

Użytkownik ma także dostęp do niemal wszystkich parametrów wpływających na przebieg obliczeń, w tym literaturowych. Są one przechowywane zarówno w osobnych archiwach, jak też łącznie z kompletnym projektem mieszanki. Program generuje receptury produkcyjne w formie szczegółowej, skróconej, a także raporty projektowania mieszanki kruszyw. Pozwala oceniać zaprojektowaną mieszankę betonową pod względem ekonomiki produkcji.

Beton jest znany na rynku od ponad 30 lat. Używają go znaczący producenci betonów, zakłady prefabrykacji oraz, do celów edukacyjnych, wyższe uczelnie. Program jest prosty w obsłudze. Niewielkie wymagania sprzętowe i szybkość uzyskiwania wyników czynią go użytecznym nawet w polowych wytwórniach betonu. Dzięki mechanizmom optymalizacji składu Beton 4 pozwala poprawić jakość i zredukować koszty produkcji.

Scroll to Top