AthBIM – przeglądarka modeli BIM

499,00  netto

AthBIM to przeglądarka modeli 3D zapisanych w plikach IFC. Narzędzie pozwala uczestnikom procesu budowlanego na szybki i łatwy dostęp do najnowszych modeli (i planów 2D) w celu identyfikacji, śledzenia i rozwiązywania problemów koordynacyjnych w przejrzysty i wydajny sposób.

Dostępne są dwie wersje przeglądarki AthBIM – darmowa oraz pełna wersja – płatna.

Funkcjonalności dostępne w pełnej wersji AthBIM:

 • Edycja i zapis notatek powiązanych z projektem w formacje BCF
  AthBIM w wersji podstawowej umożliwia odczyt notatek BCF. Wersja pełna pozwala edytować wczytane notatki i tworzyć własne. Funkcja wysyłania – załącznikiem stworzonej notatki BCF, daje możliwość dystrybucji programem pocztowym do wskazanego odbiorcy, co znacząco usprawnia wymianę informacji między uczestnikami procesu budowlanego.
 • Eksport danych obiektów do formatu MS Excel
  W panelu „Lista” domyślnie wyświetlane są dane wszystkich obiektów projektu. Dostępne mechanizmy grupowania i filtrowania danych pozwalają szybko uzyskać preferowaną listę elementów, którą można wyeksportować do pliku w formacie XSL.
 • Grupowanie modeli BIM i prezentacja na jednym widoku 3D
  AthBIM pozwala wczytać kilka modeli danego obiektu, w których zapisane są różne branże i po zgrupowaniu wyświetlić całość na jednym widoku 3D. Dzięki temu można uzyskać dostęp do większej ilości informacji i dokonać analizy poszczególnych modeli.
 • Edycja oraz dodawanie własnych właściwości do obiektów
  Dla wybranych obiektów lub całych grup dostępne są mechanizmy dodawania nowych właściwości lub edycji już istniejących. W przeglądarce AthBIM można dokonać korekty w wybranych zakresach zawartości projektu i zapisać nowe niezbędne informacje.
 • Zmiana typu oraz nazwy obiektu w projekcie
  W przypadku drobnych błędów w opisach lub sposobie zdefiniowania typu obiektu można wprowadzić niezbędne korekty.
 • Zapis zmienionych danych obiektów w formacie IFC
  Naniesione zmiany w projekcie związane ze zmianą typów i nazw obiektów oraz wprowadzone lub zmienione właściwości można zapisać w pliku IFC i udostępnić innemu uczestnikowi procesu budowlanego.
 • Współpraca z platformą do zarządzania komunikacją w projekcie BIMcollab
  Integracja przeglądarki AthBIM z oprogramowaniem innego dostawcy – platformą BIMcollab, która pozwala na śledzenie procesów BIM w chmurze.
 • Kopiowania wykonanych pomiarów do innych programów
  Wykonywanie pomiarów obiektów z prezentacją w pasku wiersza przedmiaru ułatwia analizę i pozwoli skopiować uzyskane wyniki do innych programów.

Może spodoba się również…

Scroll to Top