ATH Excel – moduł importu kosztorysów do MS Excel

299,00  netto

ATH Excel to rozszerzenie funkcjonalne do programu Microsoft Excel, które pozwala wczytywać do arkusza kalkulacyjnego wybrane widoki kosztorysu zapisanego w programie Norma PRO.

Wybrane dane są wstawiane do odpowiednich kolumn arkusza kalkulacyjnego według kryteriów zawartych w programie, lub samodzielnie zdefiniowanych przez użytkownika. Wszystkie ustawienia są zapamiętywane w tzw. „szablonach rozmieszczenia”.

Predefiniowane w programie szablony umożliwiają m.in. import:

  • Pozycji z kosztorysu,
  • Tabel elementów scalonych,
  • Wartości kosztorysów (netto, VAT, brutto),
  • Zestawień R, M i S,
  • Rachunków ilościowych wykonanych robót w wybranym okresie rozrachunkowym,
  • Zbiorczych rachunków ilościowych wykonanych robót w wybranym okresie rozrachunkowym,
  • Podsumowań wykonanych robót w wybranym okresie rozrachunkowym.

Wszystkie szablony rozmieszczania można dostosować do własnych potrzeb. Użytkownik decyduje, które dane z kosztorysu przenieść, oraz w którym miejscu arkusza powinny się znaleźć.

Zobacz również:
Norma PRO | Norma STANDARD | Norma EXPERT

Może spodoba się również…

Scroll to Top