Polityka prywatności

Polityka prywatności w serwisie internetowym Butorg.pl

Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie Butorg.pl zostało przygotowane przez firmę BUTORG Sp. z o. o. i jest wyrazem jej dbałości o ochronę prywatności w serwisach internetowych. Poniższe akapity zawierają opis zasad zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w naszym serwisie.

Informacje ogólne nt. administrowania danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest BUTORG Spółka z o. o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bednarskiej 11c. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, można się skontaktować pod adresem e-mail biuro@butorg.pl. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy serwis Butorg.pl gromadzi informacje o użytkownikach i w jaki sposób je wykorzystuje?

Serwis Butorg.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie. Obejmuje to m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach.

W niektórych przypadkach (np. badania ankietowe, formularze zapytań i zamówień, sklep internetowy) zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te z zasady nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że zostanie na to uzyskana uprzednia, wyraźna zgoda Użytkowników albo jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa. Informacje te służą niemal wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec klientów, które obejmują np. dostarczanie abonamentów, prenumeraty i subskrybowanych wiadomości.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis Butorg.pl.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu Butorg.pl.

Polityka w zakresie cookies

BUTORG Sp. z o. o., w związku z udostępnianiem serwisów internetowych i ich zawartości, stosuje tzw. pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Te informacje serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies są to przeważnie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych BUTORG.

więcej…

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień i badań ankietowych prowadzonych na stronach Butorg.pl?

Nasz serwis wykorzystuje formularze zapytań i zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na informatory, produkty i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych autoryzowanych partnerów.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych – patrz poniżej: sekcja Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Serwis Butorg.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej publiczności – odbiorców i użytkowników list e-mailingowych czy uczestników badań ankietowych. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia

Witryna Butorg.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników BUTORG na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług

Witryna Butorg.pl oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas i naszych partnerów informacji poprzez wyłączenie subskrypcji wysyłki tej informacji i podanie adresu e-mail, który ma zostać usunięty z listy wysyłkowej.

Można tego dokonać również wysyłając e-mail pod adres: biuro@butorg.pl

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają inne pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: biuro@butorg.pl.

Scroll to Top