Wydawnictwa CD i elektroniczne

Sekocenbud to popularna na rynku budowlanym baza cenowa. Biuletyny cenowe mogą być wykorzystywane przy kalkulacjach kosztorysowych szczegółowych i uproszczonych. Ponadto dostępne są biuletyny o wysokich stopniach agregacji cen przydatne przy szacowaniu kosztów robót budowlanych.

Cenniki Sekocenbud dostępne są w wydaniu broszurowym i elektronicznym.

Na specjalne zamówienie możliwość zakupu wydań archiwalnych. Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.

Więcej informacji: Sekocenbud

Scroll to Top