Książka przychodów i rozchodów

Firmom poszukującym programu komputerowego, który uwolniłby ich od monotonnej i czasochłonnej pracy przy prowadzeniu dokumentacji księgowej i rozliczeniach z fiskusem, proponujemy programy umożliwiające komputerowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów a także programy dedykowane firmom rozliczającym się na podstawie podatku zryczałtowanego. Systemy te są dostosowane do aktualnych przepisów i elastyczne na tyle, aby odpowiadały wymaganiom jak najszerszego grona użytkowników.

Scroll to Top