ENOKO dla obsługi magazynu

ENOKO WMS Terminal rozszerza funkcjonalność systemu ERP enova365 o zastosowania mobilne w obsłudze lokalizacji magazynowych oraz rozwiązania automatyzujące logistykę zamówień. Rozwiązanie usprawnienia obsługę magazynową przez zastosowanie mobilnych terminali danych, które są narzędziem pracy w magazynie i spedycji zamówień.

Poznaj bliżej ENOKO WMS Terminal: http://enova.komako.pl/enoko-wms

Scroll to Top