Wyszukiwanie


Szukaj Opcje wyszukiwania

Karta produktu

Sekocenbud Ceny Scalone 4/2021 - aktualny kwartał
biuletyny cen robót scalonych
BCP, BCD, BCA
kwartał 4/2021

Producent:

Promocja sp. z o.o.

Cena produktu:

134,00 PLN
164,82 PLN

Dodaj do koszyka

Opis produktu

Sekocenbud Ceny Scalone - aktualny kwartał
biuletyny cen robót scalonych
BCP, BCD, BCA

Baza cenowa jest dostępna na płycie CD lub w formie elektronicznej wysyłanej na maila:
* aby otrzymać płytę CD wybierz w koszyku sposób dostawy: Poczta;
* aby otrzymać wersję elektroniczną na maila, wybierz w koszyku: wysyłka elektroniczna Sekocenbud.

Na bazę cenową Sekocenbud Ceny Scalone składają się:
BCP - biuletyn cen robót przygotowawczych,
BCD - biuletyn cen robót drogowych,
BCA - biuletyn cen asortymentów robót,

Biuletyn Cen Asortymentów Robót zawiera ceny asortymentów robót budowlanych inwestycyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz ziemnych i inżynieryjnych o wysokim stopniu scalenia. Można w nim znaleźć wiele robót wykonywanych w nowych technologiach, dla których brak publikowanych normatywów.

Biuletyn Cen Robót Drogowych zawiera informacje umożliwiające instytucji przygotowującej inwestycję, obliczenie jej wartości (w kosztorysie inwestorskim), a oferentom, na etapie przygotowywania ofert, ceny kosztorysowej robót.

Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych zawiera informacje cenowe dotyczące kosztów przygotowania terenu pod budowę.

Komentarze użytkowników

Brak danych

© KOMAKO Południe Sp. z o.o. 2014