Wyszukiwanie


Szukaj Opcje wyszukiwania

Karta produktu

Norma PRO Edukacyjna - oferta skierowana do uczniów, studentów do 26 roku życia i nauczycieli oraz szkół i uczelni wyższych wyłącznie dla celów dydaktycznych

Producent:

Athenasoft

Cena produktu:

40,00 PLN
49,20 PLN

Dodaj do koszyka

Opis produktu

Norma PRO Edukacyjna - oferta skierowana do uczniów, studentów do 26 roku życia i nauczycieli oraz szkół i uczelni wyższych wyłącznie dla celów dydaktycznych.

Aby zakupić program w wersji edukacyjnej jest konieczne przedstawienie dokumentu poświadczającego prawo do jego zakupu, np. legitymacji szkolnej bądź studenckiej.

Różnice w stosunku do wersji komercyjnej:
* program posiada własny format zapisu pliku kosztorysu. Oznacza to, że kosztorysów zapisanych w tej wersji programu nie uda się otworzyć w wersji komercyjnej programu Norma Pro.
* brak funkcji importu i eksportu kosztorysu do plików w formatach innych programów kosztorysowych, a także do plików w formacie ATH i ATH2.
* na każdym wydruku drukowany jest napis "Wersja edukacyjna".
* brak opcji wydruku do pliku HTML.
* program posiada własny format katalogów normatywnych i nie współpracuje z katalogami z wersji komercyjnej.

Komentarze użytkowników

Brak danych

© KOMAKO Południe Sp. z o.o. 2014